thumbnail

Historia

Polska, Europa, świat po I wojnie światowej. Europa i świat w okresie międzywojennym. Uzdrowienie czy choroba II RP? Polska, Europa i świat w okresie II wojny światowej. Świat po II wojnie - od konfliktu do współpracy. thumbnail

Biologia

Człowiek jest gatunkiem, który w niespotykanym do tej pory zakresie czerpie z zasobów środowiska, przekształca krajobrazy i ekosystemy, próbuje zapanować nad procesami biologicznymi toczącymi się w jego organizmie. Coraz mniej odległe wydaje się opóźnienie starzenia, zachowanie przy życiu niemal każdego noworodka oraz poprawa wydajność produkcji przemysłowej, zwłaszcza produkcji żywności. Koszty tych technologii są jednak wysokie i towarzyszą im budzące obawy skutki uboczne. Ich konsekwencją jest m.in. nieodwracalna zmiana warunków życia i zanik różnorodności biologicznej. Czy te wszystkie koszty są uzasadnione? Ucząc się z biologii z podręcznika do pierwszej klasy ponadgimnazjalnej, będziecie mieli okazję zachwycić się możliwościami nowych technologii oraz poddać ocenie działania człowieka.thumbnail

FIzyka

Otaczającego nas świata nie można zrozumieć bez poznania podstaw fizyki, która jest wszechobecna. W e-podręczniku do fizyki znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego planety naszego układu krążą wokół Słońca oraz dowiesz się, jak właściwie zbudowana jest materia, jak działa elektrownia jądrowa i dlaczego nie odlatujemy w przestrzeń kosmiczną, gdy podskoczymy. Ciekawe filmy, ilustracje i animacje uzmysłowią ci, dlaczego jedne przedmioty pływają na powierzchni wody, a inne toną. Zobaczysz także, że pojęcia takie jak „szybko” i „powoli” są względne. Proponujemy wiele ciekawych obserwacji i doświadczeń, które wzbogaciliśmy filmami i ilustracjami ułatwiającymi samodzielne przeprowadzenie eksperymentów. Dzięki nim nauczysz się formułować problemy badawcze, stawiać hipotezy oraz je weryfikować. Interaktywne zadania pomogą ci zaś w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, a zarazem efektywny.
Centrum Dydaktyki Cyfrowej. Obsługiwane przez usługę Blogger.