thumbnail

Informatyka

Koncepcja tego podręcznika polega na zastosowaniu metodologii nauki przez realizację projektu
(ang. Project Based Learning, PBL). Project-Based Learning (PBL) jest alternatywnym sposobem
prowadzenia zajęć szkolnych. Taka forma pozwala na przyswojenie szerokiej bazy wiedzy, poprawiając
zarazem komunikację, i umożliwia nabycie umiejętności społecznych i interpersonalnych.
Efektem proponowanej metody jest wykorzystywanie zdobytej wiedzy do realizacji konkretnych
zadań, a nie nauczenie się definicji i formułek. Planowanie i przeglądanie informacji, w celu znalezienia
rozwiązania konkretnego problemu, pozwala lepiej zrozumieć daną problematykę (jak powiedział
Konfucjusz "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem").
Wszystkie lekcje będą miały postać jednego spójnego projektu aplikacji interaktywnej
(np. gry komputerowej lub innej aplikacji multimedialnej o tematyce zaproponowanej przez was i
uzgodnionej z nauczycielem) rozplanowanego na 30 godzin, który będzie zawierał wszystkie treści
programowe, jakie należy znać na tym etapie edukacji.
Przygotowanie stanowiska


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

0

Centrum Dydaktyki Cyfrowej. Obsługiwane przez usługę Blogger.